Uitvaart

UITVAARTBEGELEIDING

Als gediplomeerd en ervaren uitvaartbegeleider draag ik zorg voor een persoonlijk afscheid van uw overleden dierbare.

U belt als eerste uw huisarts of de huisartsenpost. Als een arts officieel de dood heeft geconstateerd, dan belt u mij voor een afspraak; tel. 06 5353 5605.

Het maakt daarbij niet uit of u wel of geen uitvaartverzekering heeft. Ik kan bij de meeste verzekeraar voor u de waarde van de polis opvragen en innen ten behoeve van de uitvaart.

Ik werk voornamelijk in mijn woonplaats Oldenzaal en omliggende plaatsen en gemeenten als Enschede, Hengelo, Dinkelland en Losser. 

Eerst zorgen we voor de overledene, daarna gaan wij met elkaar om tafel om de wensen ten aanzien van het afscheid met elkaar door te spreken.

Ik neem u veel van de organisatie en het regelwerk rondom de uitvaart uit handen, maar nodig u van harte uit om mee te denken, mee te werken, mee te helpen waar u wilt. Samen creëren we een persoonlijk afscheid, waar u troost uit kunt putten om verder te gaan en waar u met een warm gevoel op kunt terugkijken.

 

Het is tevens mogelijk om bij leven een gesprek te hebben over een naderend afscheid. In een dergelijk gesprek kunnen wensen en verwachtingen worden besproken en krijgt u inzicht in de kosten.

Neem contact met me op voor informatie of het maken van een afspraak.
 

Wat mij elke keer raakt en waarvoor ik dankbaar ben is, dat me bij iedere uitvaart een blik wordt gegund in iemands leven; wie de overledene was en hoe hij of zij in het leven stond. Ik ben een korte tijd heel dicht bij de familie, die zich meestal snel voor me openstelt en ervaringen met me deelt.

Door een mooi afscheid te organiseren, zoals de nabestaanden dit wensen, kan ik als uitvaartbegeleider en/of als spreker ondersteunend zijn in het rouwproces.

 

SPREKEN BIJ EEN UITVAART 

Niet altijd zijn de nabestaanden in staat te spreken bij de uitvaart. Of zij weten niet hoe een plechtigheid ingevuld kan worden als er geen binding is met een kerk of bepaalde religie.

Het is mogelijk het levensverhaal door mij als professioneel spreker te laten doen en indien gewenst daarnaast de afscheidsceremonie te begeleiden.
Ik heb dan eerst met u een gesprek, waarin uw dierbare herinneringen aan - en ervaringen met - de overledene aan de orde komen; ook wat voor hem of haar belangrijk was in het leven.
Ik maak daarna een toespraak en draag deze, na uw goedkeuring, voor bij de uitvaart. Bij deze uitvaartplechtigheid of afscheidsceremonie is er uiteraard tevens ruimte voor een invulling van de nabestaanden. Ik zal hen er graag bij betrekken op een manier die voor hen goed voelt en passend is.

Ik houd in de dagen voorafgaand aan de uitvaart contact met uw uitvaartverzorger. Samen dragen wij dan zorg voor een persoonlijk afscheid van uw dierbare.

 

Een afscheidsceremonie goed doen, waarbij de laatste wensen van de overledene in acht genomen worden, scheelt aanzienlijk in het rouwproces van de nabestaanden. 
Ook dient een dergelijke ceremonie op korte termijn gerealiseerd te kunnen worden, omdat de dood toch altijd onverwachts komt.

Neemt u gerust contact met mij op voor meer informatie.

 

Marleen Bode persoonlijke ceremonie is opgenomen in de 'Databank Professionals rondom de dood'; zie:

www.doodinzicht.nl