Uitvaart

Marleen Bode Uitvaart ceremonie

Als gediplomeerd en ervaren uitvaartbegeleider draag ik zorg voor een persoonlijk afscheid van uw overleden dierbare.

Ik werk voornamelijk in mijn woonplaats Oldenzaal en omliggende plaatsen en gemeenten - Enschede, Hengelo, Dinkelland, Losser - maar de regio Twente is mijn werkgebied.

Het maakt niet uit of u een uitvaartverzekering heeft of niet.

Ik regel en help met de laatste verzorging, de opbaring - thuis of elders - , het drukwerk, het vervoer, het organiseren van de herinneringsbijeenkomst of afscheidsplechtigheid, de begrafenis of crematie, de benodigde papieren en administratie en nazorg.

Het is tevens mogelijk om bij leven een gesprek te hebben over een naderend afscheid. In een dergelijk gesprek kunnen wensen en verwachtingen worden besproken en krijgt u inzicht in de kosten. Neem daarvoor contact met me op voor vrijblijvende informatie of het maken van een afspraak. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Wat mij elke keer raakt en waarvoor ik dankbaar ben is, dat me bij iedere uitvaart een blik wordt gegund in iemands leven; wie de overledene was en hoe hij of zij in het leven stond.

Ik ben een korte tijd heel dicht bij de familie, die zich meestal snel voor me openstelt en ervaringen met me deelt. Door een mooi afscheid te organiseren, zoals de nabestaanden dit wensen, kan ik als uitvaartbegeleider en/of als spreker ondersteunend zijn in het rouwproces.
 

Wat moet u doen bij een overlijden?

U belt als eerste uw huisarts of de huisartsenpost. Als een arts de dood officieel heeft geconstateerd, dan belt u mij voor een afspraak, tel. 06 5353 5605.

Het maakt daarbij niet uit of u wel of geen uitvaartverzekering heeft. Ik kan bij elke verzekeraar voor u de waarde van de polis opvragen en innen ten behoeve van de uitvaart.

Eerst zorgen we voor de overledene; daarna gaan wij met elkaar om tafel om de wensen ten aanzien van de uitvaart met elkaar door te spreken.
Ik neem u de organisatie en het regelwerk uit handen, maar nodig u uit om mee te denken, mee te werken, mee te helpen waar u wilt. Samen creëren we een persoonlijke uitvaart; een afscheid waar u troost uit kunt putten om verder te gaan.
 

Spreken bij een uitvaart

Afscheid nemen van een overleden dierbare is zwaar en verdrietig. Niet altijd zijn de nabestaanden in staat te spreken bij de uitvaart. Of zij weten niet hoe een plechtigheid ingevuld kan worden als er geen binding is met een kerk of bepaalde religie.

Het is mogelijk het levensverhaal door mij als professioneel spreker te laten doen. Ik heb met u een gesprek, waarin uw dierbare herinneringen aan - en ervaringen met - de overledene aan de orde komen; ook wat voor hem of haar belangrijk was in het leven.

 

Ik maak daarna een toespraak en draag deze, na uw goedkeuring, voor bij de uitvaart. Ik houd in de dagen voorafgaand aan de uitvaart contact met uw uitvaartverzorger.

Een afscheidsceremonie goed doen, waarbij de laatste wensen van de overledene in acht genomen worden, scheelt aanzienlijk in het rouwproces van de nabestaanden. Ook dient een dergelijke ceremonie op korte termijn gerealiseerd te kunnen worden, omdat de dood toch altijd onverwachts komt....
 

Ervaringen van anderen

Hieronder zijn gesproken reacties te beluisteren naar aanleiding van twee uitvaarten die ik heb begeleid. Echtgenoot en vader hebben in hun laatste levensfase nog zoveel mogelijk gedaan wat ze wilden en konden. Het werden twee verschillende, maar beide heel persoonlijke uitvaarten.

Gesproken reactie n.a.v. uitvaart echtgenoot
Gesproken reactie n.a.v. uitvaart vader

 

Marleen Bode persoonlijke ceremonie is opgenomen in de 'Databank Professionals rondom de dood'; zie:
https://www.doodinzicht.nl