Spreken bij een afscheid

  • Door een persoonlijke afscheidsceremonie te organiseren, zoals de nabestaanden dit wensen, kan ik - samen met de uitvaartverzorger - als spreker ondersteunend zijn in het rouwproces.

Huwelijk

  • De bezegeling van de liefde tussen twee mensen ten overstaan van hun dierbaren.
    Ik beschouw het als een groot voorrecht, dat ik deze verbintenis mag voltrekken als benoemd en beëdigd Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS).