Uitvaart

  • Wat mij elke keer raakt en waarvoor ik dankbaar ben is, dat me bij iedere uitvaart een blik wordt gegund in iemands leven; wie de overledene was en hoe hij of zij in het leven stond.

    Door een persoonlijke afscheidsceremonie te organiseren, zoals de nabestaanden dit wensen, kan ik als uitvaartbegeleider en / of als spreker ondersteunend zijn in het rouwproces.

Huwelijk

  • De bezegeling van de liefde tussen twee mensen ten overstaan van hun dierbaren.
    Ik beschouw het als een groot voorrecht, dat ik deze verbintenis mag voltrekken als benoemd en beëdigd Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS).