'Engel buiten Bedrijf'???

Najaar 2015: Engel in Bedrijf is als handelsnaam komen te vervallen. Ik ga verder onder mijn eigen naam: Marleen Bode. Het kostte mij wel enige moeite dit besluit te nemen....

In september 2007 viel bij een workshop over engelen, waarbij ik toevallig (?) aanwezig was, voor mij alles op zijn plaats: de uiteenlopende studies die ik heb gevolgd, de keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt en de gevolgen daarvan, de wens om mij persoonlijk te ontwikkelen tot mijn hoog-sensitiviteit. Dit resulteerde in een eigen praktijk naast mijn betaalde baan, waarin ik met mijn kennis en ervaring anderen kon stimuleren en motiveren hun vleugels uit te slaan; particulier of binnen een organisatie. De naam Engel in Bedrijf stond voor de engel in mij die actief werd, het willen helpen van mensen hun vleugels uit te slaan, maar ook het ondersteunen van werknemers om hun functie nog beter te kunnen uitvoeren en zo ‘engelen binnen het bedrijf’ te worden.

De afgelopen acht jaar heb ik mij intensief beziggehouden om de engelen en andere energieën die ik voelde een plek in mijn leven te geven. Ze zijn er altijd geweest, maar ik was me er niet altijd van bewust. Ik herinner me, dat er mensen naast mijn bed stonden toen ik nog heel klein was. Ik weet dat ik toen jonger moet zijn geweest dan 4 jaar. Ik had namelijk nog beestjesgordijnen; toen ik 4 was kreeg ik groene.

Ik kan me verschillende momenten in mijn leven herinneren, dat ik hulp nodig had en ook geholpen ben. Door mensen om me heen – en dan doel ik met name op de vreemden, die op een bijzondere manier mijn pad kruisten –, maar ook puur gevoelsmatig door energie die om mij heen was en die hielp mijn angst los te laten, om kalmte te vinden in boosheid of me troostte bij een gevoel van verdriet. Ik ben me gaan verdiepen in deze energie en hoe ik daarmee kon (samen)werken. Het was een prachtig proces waar ik anderen in wilde laten delen en zo begon ik onder de naam Engel in Bedrijf, die me was ingegeven.

Vorig jaar om deze tijd bevond ik me in een impasse. Hoeveel kan een mens er daar trouwens van hebben in zijn leven? In elk geval levert het genoeg stof op voor een blog. Enfin, eind 2014 hakte ik de knoop door om mijn vaste baan, waarin ik al bijna weg-gereorganiseerd was, op te geven om nog meer te gaan doen waar mijn hart ligt: huwelijken voltrekken, voorgaan bij uitvaarten, acteren om mensen te ondersteunen en ook aan het lachen te maken, etc.

Ik ben de engelen dankbaar voor hun steun en onvoorwaardelijke liefde. Ik ben en blijf een ‘engel in bedrijf’, maar wel eentje met de beide benen op de grond. Ik ben trouwambtenaar, ceremoniespreker en actrice. Ik ben Marleen Bode; aangenaam!